Tây Ban Nha - Anh - ruido

cách phát âm
[ruido (m)] n. noise, racket, din; oration

Tây Ban Nha - Pháp - ruido

cách phát âm
1. (general) caractère bruyant; cliquetis (m); cliquètement (m)
2. (sonido) bruit (m)

Tây Ban Nha - Đức - ruido

cách phát âm
n. lärm, geräusch, rauschen, rasseln, schall, streit, krach, widerhall, gerücht, spektakel

Tây Ban Nha - Nga - ruido

cách phát âm
n. шум, шумиха

Tây Ban Nha - Hàn - ruido

cách phát âm
n. 소음, 소문


© dictionarist.com