abstractizare trong Tiếng Anh

n. abstracting

Ví dụ câu

În acest mod, putem făuri o Europă a rezultatelor, fără abstractizarea faţă de care oamenii vor rămâne în mod inevitabil înstrăinaţi.
In this way we can achieve a Europe of results, without the abstraction from which people will inevitably remain alienated.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


© dictionarist.com