robust trong Tiếng Anh

cách phát âm
a. robust, viguros, puternic, tare, violent, furios, aspru

robust trong Tiếng Anh

a. robust, strong, sturdy, lusty, stalwart, red-blooded, bouncing, strong-limbed, well-knit, strapping, hefty, hale, stout, iron, hardy, rugged, rude, tough

Ví dụ câu

Suntem de acord că acest sistem poate fi pus în funcţiune de îndată ce a devenit robust şi poate funcţiona 24 de ore pe zi.
We accept that this system can only enter into operation once it is robust and can operate fully 24 hours a day.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Am susţinut în cadrul orientărilor că economia are nevoie de un sistem financiar mai etic, mai robust şi mai responsabil.
I said in the guidelines that the economy needs a financial system that is more ethical, robust and responsible.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Ceea ce înseamnă realizarea unui cadru internaţional, transparent şi robust, pentru înregistrarea emisiilor şi performanţelor înregistrate de fiecare ţară.
This means building a robust and transparent international accounting framework for countries' emissions and performance.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Trebuie să construim un sistem robust, care să ne permită să rezolvăm problemele de astăzi şi noile probleme care vor apărea în viitor.
We have to build a system that is robust, that will enable us to deal with the problems of today and the new problems that will arise tomorrow.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Susţinem ferm un Tratat de neproliferare a armelor nucleare robust şi eficient.
We are strongly in favour of a robust and effective Non-proliferation Treaty.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Deşi textul legislativ negociat este mai degrabă mai puţin robust în ceea ce priveşte obiectivele sale, sper că ţările UE vor lua măsuri stricte pentru a elimina comerţul ilegal cu organe.
Although the legislative text negotiated is rather less robust in its objectives, I hope that all the EU countries will take strict measures to weed out the illegal organ trade.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Trebuie să fim capabili nu numai să le oferim cetăţenilor o plasă de siguranţă atunci când au nevoie, dar şi să asigurăm un cadru social robust, care să le servească tuturor cetăţenilor.
We must be able not only to provide citizens with a safety net in times of need, but also to provide a robust social framework which serves all citizens.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Dorim să consolidăm supravegherea bugetară preventivă, să abordăm dezechilibrele macro-economice şi să stabilim un cadru permanent şi robust pentru gestionarea crizei.
We want to strengthen preventive budgetary surveillance, address macro-economic imbalances and set up a permanent and robust framework for crisis management.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Avem nevoie de un pescuit robust care să asigure exploatarea durabilă a resurselor, permițându-le totodată pescarilor, familiilor lor și comunităților implicate să aibă un trai decent de pe urma activităților lor.
We need robust fisheries that ensure sustainable exploitation of the resources while allowing our fishermen, their families and the communities involved to make a decent living from their activities.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Mecanismul temporar în vigoare în prezent va expira în 2013, și, prin urmare, este vital ca până atunci să-l înlocuim cu ceva credibil, robust, de durată și bazat pe realitățile tehnice esențiale.
The temporary mechanism currently in force will expire in 2013, so it is vital that something credible, robust, lasting, and grounded in the essential technical realities is put in place by then.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

sturdy and strong in form, constitution, or construction: big-boned, hardy, half-hardy, chesty, beefy, buirdly, cast-iron, strong, heavy-armed, broad-shouldered, stalwart, square-shouldered, vigorous, square-built, stout, burly, big-chested, rugged, sturdy, healthy, big-shouldered, iron, husky, strapping
strong enough to withstand or overcome intellectual challenges or adversity: strong
rough and crude: unrefined
marked by richness and fullness of flavor: tasty, full-bodied, rich, racy© dictionarist.com