Tiếng Ý - Anh - salario

cách phát âm
n. pay, wage, salary, hire

Tây Ban Nha - Anh - salario

cách phát âm
[salario (m)] n. salary, wage, payment; hire

Tiếng Ý - Pháp - salario

cách phát âm
(denaro) paie (f); salaire (m); gages (mp); paye (f)

Tiếng Ý - Đức - salario

cách phát âm
n. entlohnung, heuer, lohn, arbeitslohn

Tây Ban Nha - Pháp - salario

cách phát âm
1. (dinero) paie (f); salaire (m); appointements (mp); gages (mp); paye (f)
2. (militar) solde (f)

Tây Ban Nha - Đức - salario

cách phát âm
n. lohn, löhnung, bezahlung, besoldung, verdienst

Tây Ban Nha - Nga - salario

cách phát âm
n. плата: заработная плата, зарплата

Tây Ban Nha - Hàn - salario

cách phát âm
n. 봉급, 월급


dictionary extension
© dictionarist.com