Anh - Việt - significance

cách phát âm
n. ý vị, ý nghĩa, tính trọng đại, tính quan trọng, tính trọng yếu, sự quan trọng

Anh - Anh - significance

cách phát âm
n. importance, consequence; meaning, sense; quality of having meaning

Anh - Pháp - significance

cách phát âm
n. signification, sens

Anh - Đức - significance

cách phát âm
n. Bedeutung, Wichtigkeit; Bedeutsamkeit

Anh - Hindi - significance

cách phát âm
n. महत्व, महत्ता, गौरव, प्रतिष्ठा, अभिप्राय, अर्थ, शक्ति

Anh - Indonesia - significance

cách phát âm
n. arti, makna, kepentingan

Anh - Tiếng Ý - significance

cách phát âm
s. significato, senso; l'essere significativo, espressività; importanza, rilevanza

Anh - Ba Lan - significance

cách phát âm
n. znaczenie, ważność, doniosłość, wymowność, wymowa

Anh - Bồ Đào Nha - significance

cách phát âm
s. significação; importância, valor

Anh - Rumani - significance

cách phát âm
n. semnificaţie, înţeles, tâlc, conţinut, însemnătate, importanţă, interes

Anh - Nga - significance

cách phát âm
с. значение, смысл; важность, значительность, значимость, многозначительность; выразительность

Anh - Tây Ban Nha - significance

cách phát âm
s. significado, significación, trasfondo; envergadura, importancia, trascendencia; acepción

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - significance

cách phát âm
i. anlam, önem

Anh - Ukraina - significance

cách phát âm
n. важливість, багатозначність, значення

Anh - Hà Lan - significance

cách phát âm
zn. betekenis; belang; (het) betekenisvol zijn

Anh - Hy Lạp - significance

cách phát âm
ουσ. σημασία, σημαντικότης, σημαντικότητα

Anh - Ả Rập - significance

cách phát âm
‏ثقل، معنى، أهمية، مغزى، مدلول، دلالة‏

Anh - Trung - significance

cách phát âm
(名) 重要性, 重要; 意思; 意义, 含义

Anh - Trung - significance

cách phát âm
(名) 重要性, 重要; 意思; 意義, 含義

Anh - Nhật - significance

cách phát âm
(名) 意義; 重要性

Anh - Hàn - significance

cách phát âm
명. 중요, 중요성; 의미, 의의; 의미성


© dictionarist.com