Anh - Việt - sin

cách phát âm
n. tội, tội lổi, tội ác
v. phạm tội

Việt - Anh - sin

n. sine

Anh - Anh - sin

cách phát âm
n. breaking of a religious or moral law; offense, wrongdoing
v. break a moral or religious law, transgress, commit an offense
prep. until, up to

Anh - Pháp - sin

cách phát âm
n. péché, crime; transgression
v. pécher

Anh - Đức - sin

cách phát âm
n. Sünde; Schande; Verbrechen
v. sünden

Anh - Hindi - sin

cách phát âm
n. पाप, पाप-कर्म, कुकर्म, गुनाह, दोष, नीतिविरुद्ध, अपराध
v. पाप करना, दोष करना, अपराध करना

Anh - Indonesia - sin

cách phát âm
n. dosa, kepasikan, kesalahan, persetubuhan tanpa perkawinan, cacat, cacad, kekurangan
v. berdosa, melanggar

Anh - Tiếng Ý - sin

cách phát âm
s. (Rel) peccato; (estens) delitto, offesa
v. (Rel) peccare; macchiarsi di una colpa, commettere un errore

Anh - Ba Lan - sin

cách phát âm
n. grzech, wina
v. grzeszyć, zgrzeszyć

Anh - Bồ Đào Nha - sin

cách phát âm
s. pecado; crime, transgressão, delito
v. pecar

Anh - Rumani - sin

cách phát âm
n. păcat, greşeală {fam.}, meteahnă, ofensă, crimă
v. păcătui, greşi, cădea

Anh - Nga - sin

cách phát âm
с. грех, проступок, порок, недостаток
г. грешить, согрешить, прегрешать, нарушать

Anh - Tây Ban Nha - sin

cách phát âm
s. pecado, indecencia, inmoralidad
v. pecar; ser pecador

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - sin

cách phát âm
f. günah işlemek, suç işlemek
i. günah, suç, kabahat

Anh - Ukraina - sin

cách phát âm
n. гріх, порок, провина, помилка
v. грішити, порушувати, учинити, згрішати

Pháp - Anh - sin

cách phát âm
(sinus) prep. until, up to

Tiếng Ý - Anh - sin

cách phát âm
prep. until, up to

Tây Ban Nha - Anh - sin

cách phát âm
prep. minus, out of, without

Thổ Nhĩ Kỳ - Anh - sin

cách phát âm
n. breaking of a religious or moral law; offense, wrongdoing
v. break a moral or religious law, transgress, commit an offense
prep. until, up to

Anh - Hà Lan - sin

cách phát âm
zn. zonde; overtreding
ww. zondigen

Anh - Hy Lạp - sin

cách phát âm
ουσ. αμαρτία
ρήμ. αμαρτάνω

Tây Ban Nha - Pháp - sin

cách phát âm
1. (falta) sans
2. (provisión) à court de; sans
3. (desprovisto de) dénué de; dépourvu de; sans

Tây Ban Nha - Đức - sin

cách phát âm
prep. ohne, sonder

Tây Ban Nha - Nga - sin

cách phát âm
prep. без

Thổ Nhĩ Kỳ - Nga - sin

cách phát âm
n. могила (F), захоронение (N), возраст (M), зуб (M)

Anh - Ả Rập - sin

cách phát âm
‏إثم، ذنب، معصية، سيئة، خطيئة‏
‏ذنب، أخطأ، أثم‏

Anh - Trung - sin

cách phát âm
(名) 违背习俗; 过失; 不合情理之事#希伯来语的地21个字母
(动) 违反教规; 犯罪; 违命; 犯过失

Anh - Trung - sin

cách phát âm
(名) 違背習俗; 過失; 不合情理之事#希伯來語的地21個字母
(動) 違反教規; 犯罪; 違命; 犯過失

Anh - Nhật - sin

cách phát âm
(動) 罪を犯す; 違反する
(名) 罪; 違反; ばかげたこと

Anh - Hàn - sin

cách phát âm
명. 종교나 도덕상의 죄악; 위반, 과실
동. 죄악을 범하다, 위반하다

Tây Ban Nha - Hàn - sin

cách phát âm
prep. 이 없이


Thì của động từ

Present participle: sinning
Present: sin (3.person: sins)
Past: sinned
Future: will sin
Present conditional: would sin
Present Perfect: have sinned (3.person: has sinned)
Past Perfect: had sinned
Future Perfect: will have sinned
Past conditional: would have sinned
© dictionarist.com