Tiếng Ý - Anh - sistema

cách phát âm
n. system, process, scheme, policy, ism, economy

Bồ Đào Nha - Anh - sistema

cách phát âm
n. frame; ism, method; process, system

Tây Ban Nha - Anh - sistema

cách phát âm
[sistema (m)] n. system, method; scheme; way; framework; machinery

Tiếng Ý - Pháp - sistema

cách phát âm
1. (generale) système (m)
2. (ordine) méthode (f)
3. (fisiologia) système (m)

Tiếng Ý - Đức - sistema

cách phát âm
n. ordnung, theorie, aufbau, system, gefüge, ganze

Tây Ban Nha - Đức - sistema

cách phát âm
n. system, ordnung, verfahren, wesen, lehre, gefüge, gebäude

Tây Ban Nha - Nga - sistema

cách phát âm
n. система, метод

Tây Ban Nha - Hàn - sistema

cách phát âm
n. 조직, 규칙


© dictionarist.com