Tây Ban Nha - Anh - sobrino

cách phát âm
n. nephew, son of one's brother or sister

Tây Ban Nha - Pháp - sobrino

cách phát âm
(general) neveu (m)

Tây Ban Nha - Đức - sobrino

cách phát âm
n. neffe, schwesterkind

Tây Ban Nha - Nga - sobrino

cách phát âm
n. племянник

Tây Ban Nha - Hàn - sobrino

cách phát âm
n. 조카


dictionary extension
© dictionarist.com