Tây Ban Nha - Anh - sometido

cách phát âm
adj. meddlesome, interfering

Tây Ban Nha - Đức - sometido

cách phát âm
a. unterworfen, untertan

Tây Ban Nha - Hàn - sometido

cách phát âm
adj. 아래의


dictionary extension
© dictionarist.com