Tiếng Ý - Anh - sorbo

cách phát âm
n. sorb

Tây Ban Nha - Anh - sorbo

cách phát âm
[sorbo (m)] n. suck; sip; taste

Tiếng Ý - Đức - sorbo

cách phát âm
n. sorbe
adj. sorbisch

Tây Ban Nha - Pháp - sorbo

cách phát âm
(bebidas) petite gorgée (f)

Tây Ban Nha - Đức - sorbo

cách phát âm
n. schlürfen, schluck, trunk

Tây Ban Nha - Nga - sorbo

cách phát âm
n. глоток

Tây Ban Nha - Hàn - sorbo

cách phát âm
n. 젖을 빨기


dictionary extension
© dictionarist.com