Bồ Đào Nha - Anh - sordidez

cách phát âm
(f) n. dirt; pigpen; dirtiness, squalor

Tây Ban Nha - Anh - sordidez

cách phát âm
n. misery, sordidness

Bồ Đào Nha - Pháp - sordidez

cách phát âm
(geral) sordidité (f)

Tây Ban Nha - Pháp - sordidez

cách phát âm
1. (general) sordidité (f)
2. (deslucimiento) aspect miteux; aspect sombre

Tây Ban Nha - Đức - sordidez

cách phát âm
n. schmutz, schmutzigkeit, schäbigkeit, geiz


dictionary extension
© dictionarist.com