Bồ Đào Nha - Anh - sota

cách phát âm
n. outrider, one who rides forth

Tây Ban Nha - Anh - sota

cách phát âm
n. knave, jack, playing card with the figure of a knave; (Derogatory Slang) hussy, immoral woman

Tây Ban Nha - Pháp - sota

cách phát âm
(juegos - naipes) valet (m)

Tây Ban Nha - Đức - sota

cách phát âm
n. bube, bub, bauer, dirne


dictionary extension
© dictionarist.com