Tiếng Ý - Anh - spartito

cách phát âm
n. score, sheet music

Tiếng Ý - Pháp - spartito

cách phát âm
(musica) partition (f)

Tiếng Ý - Đức - spartito

cách phát âm
adj. geteilt


© dictionarist.com