Anh - Việt - spectre

cách phát âm
n. ma quỷ, cảnh tượng ghê gớm, yêu quái

Anh - Anh - spectre

cách phát âm
n. ghost, evil spirit, unnatural apparition, phantom (also specter)
n. spectre, phantom, spectrum; wraith, ghost

Anh - Pháp - spectre

cách phát âm
n. spectre, fantôme, esprit

Anh - Đức - spectre

cách phát âm
n. Geist, Poltergeist, Phantom

Anh - Hindi - spectre

cách phát âm
n. भूत, पिशाच, बेताल, काली छाया

Anh - Indonesia - spectre

cách phát âm
n. hantu, momok

Anh - Tiếng Ý - spectre

cách phát âm
s. spettro, fantasma

Anh - Ba Lan - spectre

cách phát âm
n. widmo, upiór, zjawa

Anh - Bồ Đào Nha - spectre

cách phát âm
s. espectro, fantasma

Anh - Rumani - spectre

cách phát âm
n. spectru, fantomă, nălucă, apariţie, spirit, stafie, stihie

Anh - Nga - spectre

cách phát âm
с. привидение, призрак, дурное предчувствие

Anh - Tây Ban Nha - spectre

cách phát âm
s. espectro, fantasma, aparición, espíritu maléfico

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - spectre

cách phát âm
i. hayalet, ürkütücü şey, hayal, kuruntu, vesvese

Anh - Ukraina - spectre

cách phát âm
n. привид, поганий: погане передчуття, мана

Pháp - Anh - spectre

cách phát âm
(m) n. spectre, phantom, spectrum; wraith, ghost

Anh - Hà Lan - spectre

cách phát âm
zn. spook, spookgestalte

Anh - Hy Lạp - spectre

cách phát âm
ουσ. φάσμα, φάντασμα

Pháp - Đức - spectre

cách phát âm
n. ungeist, geist, gespenst, schreckgespenst, spektrum, menetekel, feindbild

Pháp - Tiếng Ý - spectre

cách phát âm
1. (physique) spettro (m)
2. (personne) spettro (m); fantasma (m)

Pháp - Bồ Đào Nha - spectre

cách phát âm
1. (physique) espectro (m)
2. (personne) fantasma (m); espectro (m)

Pháp - Nga - spectre

cách phát âm
n. дух (m), спектр (m), привидение (m), призрак (m)

Pháp - Tây Ban Nha - spectre

cách phát âm
1. (physique) espectro (m)
2. (personne) espectro (m); fantasma (m)

Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ - spectre

cách phát âm
[le] hayalet; tayf, izge

Pháp - Hà Lan - spectre

cách phát âm
1. (physique) spectrum (n)
2. (personne) geest (m); spook (n)

Anh - Ả Rập - spectre

cách phát âm
‏شبح‏

Anh - Trung - spectre

cách phát âm
n. 幽魂 (you1 hun2), 幽灵 (you1 lıng2)

Anh - Trung - spectre

cách phát âm
n. 幽魂 (you1 hun2), 幽靈 (you1 lıng2)

Anh - Nhật - spectre

cách phát âm
(名) 幽霊, 物の怪, 妖怪, スペクトル

Anh - Hàn - spectre

cách phát âm
명. 무서운 것


© dictionarist.com