desorganizar ở Tiếng Pháp

cách phát âm
1. (desarreglar) désorganiser; déranger; embrouiller
2. (trastornar) désorganiser; déranger; troubler; perturber

Từ đồng nghĩa

desordenar


dictionary extension
© dictionarist.com