escalada trong Tiếng Anh

cách phát âm
n. climb, ascent; escalation; scaling

Ví dụ câu

Por los resultados obtenidos podemos inferir el efecto a gran escala.
From the results we can infer the large-scale effect.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Visite los parques nacionales: Además de estar en contacto con la naturaleza, los parques son un lugar ideal para hacer caminatas, escalar rocas, pescar o andar a caballo.
Visit the national parks. Besides putting you in touch with nature, parks are ideal for hiking, rock climbing, fishing, or even horseback riding.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Escalar aquella montaña fue pan comido.
Climbing that mountain was a piece of cake.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Daisuke escaló hasta la cima.
Daisuke climbed to the summit.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
¿Alguna vez has escalado el Monte Everest?
Have you ever climbed Mount Everest?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
¿Has escalado alguna vez el monte Fuji?
Have you ever climbed Mt. Fuji?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Él escaló el monte Fuji.
He climbed Mt. Fuji.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Él escaló el monte Fuji.
He went up Mt. Fuji.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
¿Cuánta gente escaló el Monte Everest?
How many people climbed Mount Everest?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Estoy haciendo negocios a gran escala.
I am doing business on a large scale.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

ascenso: subida, escalamiento, ascensión, progreso, encumbramiento, progresión© dictionarist.com