barquilla ở Tiếng Đức

cách phát âm
n. kahn, ballonkorb, korb, waffeleisen

Từ đồng nghĩa

1. lancha: canoa, barca
2. cesto: canasta, cabina


dictionary extension
© dictionarist.com