fundarse ở Tiếng Đức

cách phát âm
v. basieren

Từ đồng nghĩa

estribar: inspirarse, invocar© dictionarist.com