dip trong Tiếng Anh

cách phát âm
f. batırmak, bandırmak, banmak, daldırmak, dalmak, dalış yapmak, batmak; eğim yapmak, eğilmek; bayrağı yarıya indirmek; farları kısmak; alçalmak; göz atmak; çökmek; elini cebine atmak; elini atmak
i. dalma, batma, daldırma, bandırma; dalış yaparak tekrar yükselme; eğilme, eğim; yokuş, iniş; çökme, toprak çökmesi; çukur; el koyma; yankesici [arg.]; sos

dip trong Tiếng Anh

cách phát âm
n. immersion in a liquid; decrease, decline; reduction, lowering
v. immerse in a liquid; decrease, decline; reduce, lower
n. DIP

Ví dụ câu

Bir şeyin en alt tarafına dip denir.
The lowest part of something is often called the bottom.  
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Kuyunun dibinde su var.
There is water at the bottom of the well.  
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Su dibe doğru temiz.
The water is clear to the bottom.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Onun evi tepenin dibinde.
His house is at the foot of the hill.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Okyanusun dibinde kum vardır.
There is sand at the bottom of the ocean.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
O nehrin dibinde bulundu.
It was found at the bottom of the river.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Kayık gölün dibine battı.
The boat sank to the bottom of the lake.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Kovanın dibinde bir delik vardı.
There's a hole in the bottom of the bucket.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Nicholas hazineyi gölün dibinde buldu.
Nicholas found the treasure at the bottom of the lake.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Araştırma ekibi onu uçurumun dibinde uzanırken buldu.
The search party found him lying at the foot of a cliff.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. swim: plunge, bath, dive
2. immersion: plunge, soaking
3. drop: sag, slip, decline
4. immerse: submerge, baptise, baptize, dive, slosh, douse, duck, steep
5. drop: set, decline, slope, subside, recede, incline, slip
6. scoop: ladle, spoon, lade, bale© dictionarist.com