abstract noun ở Tiếng Bồ Đào Nha

cách phát âm
substantivo abstrato

Ví dụ câu

'-osity' is an abstract noun word ending created from the ending of an '-ous' adjective.
cách phát âm cách phát âm


© dictionarist.com