rumour-monger ở Tiếng Bồ Đào Nha

cách phát âm
s. boateiro (m)

Ví dụ câu

- Mudslinging rumor-monger... is to maintain an active social life.
cách phát âm cách phát âm


dictionary extension
© dictionarist.com