run into debt ở Tiếng Bồ Đào Nha

cách phát âm
v. endividar-se

Ví dụ câu

He ran into debt.
Ele endividou-se.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com