abstract ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
v. sprzątać, uwaga: odwracać uwagę, rozważać w oderwaniu, streszczać, wydobyć, abstrahować, sprzątnąć, streścić
n. abstrakcja, streszczenie, abstrakt, kompendium
a. abstrakcyjny, oderwany

Ví dụ câu

For him, hunger was an abstract concept. He had always had enough food.
Dla niego głód był pojęciem abstrakcyjnym. Zawsze miał wystarczająco jedzenia.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Your explanation is too abstract to me.
Twoje wyjaśnienie jest dla mnie zbyt abstrakcyjne.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A sudden noise abstracted their attention from the game.
Nagły dźwięk odwrócił ich uwagę od gry.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
However, the concept itself remains so wide and abstract that some clarification would be desirable.
Sama koncepcja jest jednak tak szeroka i abstrakcyjna, że pewne wyjaśnienia byłyby pożądane.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The EU affects EU citizens very often in an abstract way and its institutions are very difficult to understand.
UE wywiera wpływ na swoich obywateli bardzo często w sposób abstrakcyjny, a działanie jej instytucji jest bardzo trudne do zrozumienia.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This is not an abstract point of law; it is a real argument.
To nie jest abstrakcja wyrwana z kontekstu prawa; to prawdziwy argument.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This is not merely an abstract concept; it is one that affects people's lives.
Nie jest to jedynie abstrakcyjna idea; ten spór wywiera wpływ na życie obywateli.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We must switch the focus from the fight against corruption, which is some abstract notion, to the fight against the corrupt.
Musimy przenieść punkt ciężkości z walki z korupcją, która jest do pewnego stopnia pojęciem abstrakcyjnym, na walkę z tymi, którzy są skorumpowani.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
If, however, we are not to remain at the stage of abstract declarations of principle, the European Union really must start using the specific instruments at its disposal.
Jednak jeśli nie chcemy pozostać na etapie abstrakcyjnych, teoretycznych deklaracji, Unia Europejska musi rzeczywiście zacząć używać konkretnych instrumentów, którymi dysponuje.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Democracy and freedom are not simply abstract concepts.
Demokracja i wolność nie są tylko abstrakcyjnymi pojęciami.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
© dictionarist.com