approved ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
a. zatwierdzony, uznany

Ví dụ câu

Father will never approve of my marriage.
Ojciec nigdy nie zaakceptuje mojego małżeństwa.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The treaty was approved.
Traktat został zatwierdzony.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Congress finally approved Wilson's proposals.
Kongres nareszcie zgodził się na propozycje Wilsona.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He gave her an approving nod.
Skinął jej potakująco głową.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Thank you for approving my join request.
Dziękuję za zaakceptowanie mojej prośby o przyłączenie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I don't approve of what Tom has done.
Nie pochwalam tego, co Tom zrobił.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I think you'll approve.
Myślę, że to docenisz.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A vast majority of people approve of the plan.
Zdecydowana większość osób zgadza się na ten plan.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
(The minutes of the previous sitting were approved)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został przyjęty)
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
(The Minutes of the previous sitting were approved.)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.)
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

established by authority; given authoritative approval: authorised, sanctioned, authorized


dictionary extension
© dictionarist.com