authoritatively ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
adv. bezapelacyjnie

Ví dụ câu

The first change concerns the Commission, which I call on to exercise fully and, above all, authoritatively, its role as guardian of the treaties.
Pierwsza taka zmiana dotyczy Komisji, którą wzywam do pełnego i, nade wszystko, autorytatywnego pełnienia roli strażnika traktatów.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They have failed in general to explain the law on collective bargaining authoritatively and to demand the legal minimum wage.
Ogólnie nie udało im się zdecydowanie objaśnić przepisów dotyczących układów zbiorowych pracy ani zażądać prawnie uznawanej płacy minimalnej.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
However, we do not believe that we can do this authoritatively.
Jednak nie sądzimy, aby można było zrobić to autorytarnie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

in an authoritative and magisterial manner: magisterially


dictionary extension
© dictionarist.com