baker ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. piekarz

Ví dụ câu

Mrs. Baker had her purse stolen.
Ukradli pani Baker torebkę.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The association of local bakers protested.
Zaprotestowało stowarzyszenie piekarzy lokalnych.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Let us think of butchers, bakers, greengrocers or perhaps even chemists.
Pomyślmy o rzeźnikach, piekarzach, właścicielach sklepów owocowo-warzywnych czy nawet chemikach.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Bakers' spouses will now be able to benefit from social rights.
Małżonka piekarza będzie teraz mogła skorzystać z praw socjalnych.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Bus drivers, bakers and many other professions organise their own independent trade unions.
Kierowcy autobusów, piekarze i przedstawiciele innych zawodów tworzą niezależne związki zawodowe.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I refer here to a case that is well known in Poland, of a baker whose business folded because he was required to pay taxes on bread he gave to poor people.
Nawiązuję tu do znanego z Polski przykładu doprowadzania do bankructwa piekarza wolontariusza, który został obciążony podatkami za chleb darowany ubogim.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
How are the bakers, butchers and corner shops doing all over Europe?
Jak radzą sobie piekarnie, masarnie i narożne sklepiki w całej Europie?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

someone who bakes commercially: merchant, merchandiser
someone who bakes bread or cake: bread maker, trained worker, skilled workman, skilled worker© dictionarist.com