batter ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. zużycie czcionek, rzadkie ciasto, skarpa, zwężenie ku górze
v. walić, grzmocić, łomotać, gwałtownie stukać, druzgotać, gruchotać, natłuc, obić, tłuc, ostrzeliwać z armat, bombardować, walnąć, obijać

Ví dụ câu

This report once again echoes every complaint, every gross generalisation about poor, battered and raped women ...
Sprawozdanie znów odzwierciedla skargi i generalizowanie na temat słabych, bitych i gwałconych kobiet...
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
On 27 and 28 February, the violent storm Xynthia battered several French regions.
W dniach 27 i 28 lutego w kilka regionów Francji uderzyła z gwałtowną siłą nawałnica Xynthia.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Should the European strategy be used as a battering ram against the social responsibility of the state?
Czy europejska strategia powinna być wykorzystywana jako taran wymierzony w odpowiedzialność społeczną państwa?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
As I have said, using a battering ram against the social security system would definitely be the worst thing that the European Union could do at this point.
Jak wspomniałam, z pewnością potraktowanie systemu zabezpieczenia społecznego taranem byłoby najgorszym możliwym rozwiązaniem, jakie Unia Europejska mogłaby teraz przyjąć.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is difficult for battered women to file a complaint; free legal assistance would encourage the victims and help reduce the number of incidents that have gone unpunished.
Sponiewieranej kobiecie bardzo trudno jest złożyć skargę; bezpłatna pomoc prawna zachęciłaby ofiary i pomogła ograniczyć liczbę przypadków, które pozostają bezkarne.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
However, in the UK at least, and we will hear this later, the European Arrest Warrant has become a favourite stick with which the Eurosceptics batter the reputation of the EU.
Jednak w Wielkiej Brytanii - o czym usłyszymy później - europejski nakaz aresztowania pełni rolę kija, którym eurosceptycy z uwielbieniem zadają razy reputacji UE.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Pictures have been flashed around the world of injured monks, smoke-filled pagodas and battered civilians as the security forces begin their crackdown.
Świat obiegły zdjęcia rannych mnichów, płonących pagód i poturbowanej ludności cywilnej - brutalnego początku rozprawy sił bezpieczeństwa.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I am replacing Mr Titley as he is stuck in London because of the very severe storms that are battering western Europe this evening.
Występuję dziś w zastępstwie pana Titleya, ponieważ pan Titley utknął w Londynie ze względu na silne sztormy, które szaleją dziś w Europie Zachodniej.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A storm is battering global finance markets, and its effects are being felt across Europe - in jobs lost, pensions eroded and savings under threat.
Na światowych rynkach finansowych szaleje burza, a jej skutki odczuwalne są w całej Europie - w postaci utraty miejsc pracy, topniejących emerytur czy zagrożonych oszczędności.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
And can I say to the battered bureaucrats and lobbyists that I have decided that you are some of the best thing we have.
I chciałabym powiedzieć sponiewieranym urzędnikom i lobbystom, że doszłam do wniosku, iż są najlepszą rzeczą, jaka nas spotkała.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. pound: beat, buffet, smash, shatter, break, mangle, smack
2. dough: mix, paste, preparation
3. abuse: mistreat, beat up, bruise, mishandle, smack, pummel, lashdictionary extension
© dictionarist.com