body ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. organizm, ciało, zwłoki, ścierwo, grupa, kolektyw, grono, gremium, poczet, ogół, korpus, kadłub, karoseria, nadwozie {auto}

Ví dụ câu

She helps promote a healthy body image.
Pomaga promować obraz zdrowego ciała.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They say healthy body, healthy mind.
Mówią, że w zdrowym ciele zdrowy duch.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I mean the two natural-sized bodies, carved in marble, she said, and I had to admit that her description was more graphic than mine. She said that with a force and mystery in her voice.
„Mam na myśli dwa ciała naturalnych rozmiarów, wyrzeźbione w marmurze,” powiedziała i musiałem przyznać, że jej opis był bardziej obrazowy niż mój. Powiedziała to z siłą i tajemnicą w głosie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The bodies carved out in marble were gone, and their marble slabs lay wide open and empty in the unclear moonlight that shone through the east window.
Ciała wyrzeźbione w marmurze zniknęły, a ich marmurowe płyty leżały szeroko otwarte i puste w niejasnym świetle księżyca, który świecił przez wschodnie okno.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Have you ever tried body painting?
Czy kiedykolwiek próbowałeś tatuażu?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The poison spread through his whole body.
Trucizna przeniknęła całe ciało.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
My body aches all over.
Całe ciało mnie boli.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I need some body lotion.
Potrzebuję balsamu do ciała.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A room without books is like a body without a soul.
Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Some people only buy organic food; they think that in this way their body will not be damaged by pollutants.
Niektórzy kupują tylko żywność organiczną. Uważają, że w ten sposób zanieczyszczenia im nie zaszkodzą.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com