boring ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
a. nudny, piłowaty, wiertniczy

Ví dụ câu

It really is a city that never sleeps and it’s a city where you’ll never grow bored.
To naprawdę miasto, które nigdy nie śpi i to miasto, gdzie nigdy się nie znudzisz.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Suddenly another boring evening in a foreign land transformed itself into a night of endless possibilities.
Nagle kolejny nudny wieczór na obcej ziemi przerodził się w noc niewyczerpanych możliwości.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
That was very boring.
To było bardzo nudne.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
"Rogers, there's nothing I would prefer more. But I'm afraid you would find it rather boring; you don't play golf, do you?"
„Rogers, nie ma nic, czego wolałbym bardziej. Ale boję się, że byłoby to dla ciebie raczej nudne; nie grasz w golfa, czyż nie?”
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
"Well, you see, when I'm not going to write, I will most likely be out playing golf, and that, as I said, would be rather boring for you, I'm afraid."
„Cóż, widzisz, kiedy nie będę pisał, prawdopodobnie będę grał w golfa i to, jak powiedziałem, byłoby raczej nudne dla ciebie, obawiam się.”
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Bored now.
Znudzony.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
If you're bored, you can contribute to Tatoeba.
Jeżeli się nudzisz, to możesz wnieść wkład do projektu Tatoeba.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He was bored with his wife, an excellent woman he didn’t deserve.
Był znudzony swoją żoną, doskonałą kobietą, na którą nie zasługiwał.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
All of Steve's jobs were boring or not well-paid or both.
Wszystkie posady Steve'a były albo marnie płatne, albo nudne, albo jedno i drugie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Am I boring you?
Nie nudzę cię?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

so lacking in interest as to cause mental weariness: tedious, slow, ho-hum, wearisome, deadening, tiresome, uninteresting, dull, irksome
the act of drilling a hole in the earth in the hope of producing petroleum: oil production, production, drilling
the act of drilling: drilling, creating by removal


© dictionarist.com