bulldoze ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
v. zastraszyć, niwelować, zastraszać

Ví dụ câu

We do not want to bulldoze workers' rights, but we do want these workers to also be able to buy the products that they value.
Nie chcemy niweczyć praw pracowników, ale zdecydowanie zależy nam na tym, żeby pracownicy również mogli kupować produkty, które sobie cenią.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Those are fine words, but here we are with yet another attempt to bulldoze wonderful diversity into a common, harmonised, featureless landscape.
To piękne słowa, ale stajemy tu wobec kolejnej próby wtłoczenia wspaniałej różnorodności we wspólne, zharmonizowane i bezbarwne ramy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
With breathtaking arrogance and disregard for democracy, the European political elite intend to bulldoze onwards with the ratification of the Treaty.
Kierując się szokującą arogancją i lekceważeniem dla demokracji, europejska elita polityczna zamierza bezwzględnie kontynuować proces ratyfikacji Traktatu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

bully: railroad, tyrannise, tyrannize, constrain, threaten© dictionarist.com