bump ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. uderzenie, wstrząśnięcie, wstrząs, guz, guzek, gula, bulwa, arystokrata
v. zderzać się, wyrżnąć, palnąć się, zderzyć się, wyrzynać

Ví dụ câu

So that is how I came to be bumping along in an uncomfortable cart, wrapped up in a wool rug.
W taki oto sposób doszło do tego, że telepałam się w niewygodnym wozie, zawinięta w wełniany dywan.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I bumped into your dad yesterday.
Wpadłem wczoraj na twojego tatę.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I bumped my head against the door and got a lump.
Wpadłem głową w drzwi i mam guza.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
(NL) I should like to give a rough list of actions that emit CO2, from someone I bumped into on the street yesterday.
(NL) Chciałabym przedstawić pobieżną listę czynności osoby, na którą wpadłam wczoraj na ulicy, czynności powodujących emisję CO2.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
If we really think that, frankly, we need our bumps felt!
Jeżeli rzeczywiście tak myślimy, szczerze mówiąc, powinniśmy popukać się w czoło!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. lump: swelling, protuberance, nub, knob, bulge, speed bump
2. jarring impact: collision, bounce, jounce, jolt, jar, knock
3. sound: thud, bang, clap, crack, crash, thump, slap
4. run into: jar, jolt, collide with, shove, punch, proddictionary extension
© dictionarist.com