cogent ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
a. przekonywający, nieodparty

Ví dụ câu

The conclusions of this thoughtful report, on the other hand, offer cogent indications as to how that transformation can be made and how Serbia can once again take its place in Europe.
Z drugiej strony wnioski z tego przemyślanego sprawozdania zawierają słuszne wskazówki, jak można dokonać tej zmiany i jak Serbia może raz jeszcze zająć swoje miejsce w Europie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It will also help to improve the level of cross-cultural encounters in Europe; such encounters improve the quality of culture and are cogent, and are urgently needed now.
Pomoże to także podnieść poziom spotkań międzykulturowych w Europie; spotkania takie polepszają jakość kultury, są przekonujące i jako takie są teraz pilnie potrzebne.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
So I give my full support to this important and cogent report.
Dlatego to ważne i przekonujące sprawozdanie ma moje pełne poparcie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

powerfully persuasive: telling, persuasive, weighty


© dictionarist.com