conventionally ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
adv. umownie

Ví dụ câu

We should not care whether it produces conventionally or organically, so long as it handles resources responsibly.
Nieważne, czy produkcja jest konwencjonalna czy organiczna, o ile zasoby wykorzystywane są w odpowiedzialny sposób.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This regulation will make all hydrogen powered vehicles put on EU roads as safe as conventionally powered vehicles.
Te przepisy spowodują, że wszystkie pojazdy napędzane wodorem na drogach UE będą tak bezpieczne jak pojazdy konwencjonalne.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

in a conventional manner


dictionary extension
© dictionarist.com