count ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. hrabia, graf, obrachowanie, obrachunek, rachuba, rachunek, liczenie, obliczenie, poczet, wyliczenie, numer, przestępstwo
v. rachować, obrachować, porachować, obliczać, policzyć, przeliczyć, wyliczać, zliczać, naliczyć, liczyć, odliczać, polegać, oglądać się, znaczyć, liczyć się, obliczyć, przeliczać, wyliczyć, zliczyć

Ví dụ câu

There are 300 shops and counting.
Jest tu 300 sklepów i wciąż ich przybywa.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Can I count on your loyalty?
Mogę liczyć na twoją lojalność?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
When angry, count to ten.
Kiedy jesteś zły, policz do dziesięciu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Close your eyes, and count to ten.
Zamknij oczy i policz do dziesięciu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'm counting how many people there are.
Liczę ile jest ludzi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Carefully, the woman counted the money, and then said, "But you're still missing the 0.99."
Kobieta ostrożnie przeliczyła pieniądze, a następnie rzekła: - Wciąż brakuje 0.99.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This is a sentence, that has the syllable count, of a haiku.
Wypowiedź ta ma dokładnie tyle samo sylab co haiku.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I hope I can count on your discretion.
Mam nadzieję, że mogę liczyć na twoją dyskrecję.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
You can count on him.
Możesz na nim polegać.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I am counting in German.
Liczę po niemiecku.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. enumerate: reckon, compute, number, add up, numerate, sum, tale
2. nobleman: peer
3. influence: weight, tell© dictionarist.com