crowd ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. tłum, lud, tłok, zatłoczenie, ścisk, ciżba, czereda, natłok, paczka, pospólstwo, rzesza, zbiegowisko
v. natłoczyć, zatłoczyć, napchać, zapchać, pakować, napakować, zagęszczać, zbić się, zwalać się, pchać się, tłoczyć się, obskakiwać, napychać, zapychać, zagęścić

Ví dụ câu

“You Romans with your big swords and fast chariots aren’t the only ones who know how to tame a crowd,” she said.
„Wy Rzymianie ze swoimi dużymi mieczami i szybkimi rydwanami nie jesteście jedynymi, którzy wiedzą, jak poskromić tłum” powiedziała.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The crowd around me began to break up.
Tłum wokół mnie zaczął się rozchodzić.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The crowds of people who watched Cleopatra's return to the city were cheering madly with excitement.
Tłumy ludzi, które patrzyły na powrót Kleopatry do miasta, wiwatowały szaleńczo podniecone.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They crowded into my house late at night.
Wtłoczyli mi się do domu późno w nocy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I thought I was going to suffocate on the crowded train.
Myślałem, że zemdleję w zatłoczonym pociągu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The train was so crowded that I had to keep standing all the way.
W pociągu był taki tłok, że całą drogę musiałem stać.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A crowd of people gathered around the speaker.
Tłum ludzi zgromadził się wokoło mówcy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
With his bright red hair, Carl really stands out in a crowd of people.
Carl, ze swoją ognistorudą czupryną, naprawdę wyróżnia się w tłumie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tom elbowed his way through the crowd.
Tom przepychał się przez tłum.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
There is a crowd of women around Tom.
Dookoła Toma jest tłum kobiet.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. people: run, masses, rank and file, mob, populace, proletariat, rabble
2. throng: gang, company, concourse, drove, gathering, herd, flock
3. circle: set, clique, coterie
4. assemble: troop, flock together, herd, swarm, throng
5. squeeze: jam, ram, cram, stuff, charge, cramp, forcedictionary extension
© dictionarist.com