defamation ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. zniesławienie, potwarz, oszczerstwo

Ví dụ câu

A few hours ago a singer - an Iranian singer - was sentenced to five years' imprisonment for defamation of religion, and 12 Sunnis were sentenced to death.
Kilka godzin temu piosenkarz - irański piosenkarz - skazany został na pięć lat więzienia za obrazę uczuć religijnych, a 12 Sunnitów skazano na karę śmierci.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I am also glad that the request made by Brok to have a separate vote on the paragraph dealing with the defamation of religion was rejected and that the paragraph stated as follows:
Cieszę się także, że odrzucono zgłoszony przez pana posła Broka wniosek o przeprowadzenie głosowania podzielonego w sprawie punktu dotyczącego zniesławiania religii, a przedmiotowy ustęp brzmi:
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Mr Orbán, I would like to make a few specific points: slander, defamation and incitement to hatred are against the law in Germany and in other democracies.
Cóż, wskażę tu kilka konkretnych kwestii: oszczerstwo, zniesławienie oraz wzywanie do nienawiści są niezgodne z prawem w Niemczech i w innych demokracjach.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tamás Deutsch is accused in the proceedings pending in the Budapest Court of the criminal offence of defamation under Section 179(2)(b-c) of the Hungarian Criminal Code.
W postępowaniu toczącym się przed sądem w Budapeszcie Tamás Deutsch jest oskarżony o dopuszczenie się zniesławienia zgodnie z sekcją 179 ust. 2 lit. b-c) węgierskiego kodeksu karnego.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A further aggravating factor is that the women who told their stories must now expect severe reprisals, such as being accused of defamation.
Co gorsza, kobiety, które opowiedziały swoje historie muszą się teraz liczyć z ostrym odwetem, na przykład oskarżeniem o zniesławienie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Torture and rape often go unpunished because the authorities quietly drop the cases or, worse still, accusations of 'defamation' are made against the women themselves.
Tortury i gwałty często pozostają bezkarne, ponieważ władze po cichu rezygnują z prowadzenia dochodzenia lub, co gorsza, przeciwko samym kobietom wnoszone są pozwy o "zniesławienie”.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Today, that young woman has been sued for defamation by the same men who raped her.
Ci sami mężczyźni, którzy ją zgwałcili, dzisiaj oskarżają ją o zniesławienie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I pointed this out then and I now urge the removal from the Criminal Code of the provisions concerning defamation, slander and insult (Art. 147-148).
Zwróciłam na to uwagę wtedy, a teraz apeluję o usunięcie z kodeksu karnego przepisów dotyczących zniesławienia, oszczerstwa i znieważania (art. 147-148).
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
in writing. - I voted to waive the parliamentary immunity of Ágnes Hankiss, accused of defamation.
na piśmie - Głosowałem za uchyleniem immunitetu Ágnes Hankiss, oskarżonej o zniesławienie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
After such an unorthodox attack - one which was pushing the limits of defamation - it would have been right to have allowed me the opportunity to answer her.
Myślę, że szkoda, że pani Harms nie jest już obecna. Po tak niekonwencjonalnym ataku - który miał niemal charakter zniesławienia - należałoby dać mi szansę udzielenia odpowiedzi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

an abusive attack on a person's character or good name: aspersion, attack, denigration, slander, calumny
a false accusation of an offense or a malicious misrepresentation of someone's words or actions: obloquy, character assassination, malignment, derogation, name, smear, assassination, epithet, slander, disparagement, name calling, hatchet job, libel, depreciation, calumniation, traducement, calumny, vilification, blackwash, names


© dictionarist.com