essentiality ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. życie

Ví dụ câu

It focuses on a very important aspect of the European Union and that is the absolute essentiality of ensuring food supplies to those who are starving or those who do not have a proper food supply.
Skupia się ono na bardzo istotnym aspekcie Unii Europejskiej, czyli bezwzględnej konieczności zapewnienia dostaw żywności tym, którzy głodują lub tym, którzy nie mają właściwego zaopatrzenia w żywność.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

basic importance: essentialness, importance, vitalness, indispensability, inessential, indispensableness, unessential, essential


dictionary extension
© dictionarist.com