exacting ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
a. wymagający, wytężony, wytężający, wybredny

Ví dụ câu

I was thinking the exact same thing.
Myślałem dokładnie o tym samym.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tom did the exact same thing Mary did.
Tom zrobił dokładnie tą samą rzecz, co Mary.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I forgot what the exact price was, but it was about 170 dollars.
Nie pamiętam jaka była dokładna cena, lecz wynosiła ona około 170 dolarów.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'm not sure of the exact date.
Nie jestem pewien dokładnej daty.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'm a professor, or rather an associate professor, to be exact.
Jestem profesorem, czy ściślej rzecz biorąc adiunktem.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Life is not an exact science, it is an art.
Życie, to nie nauki ścisłe, to sztuka.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I can't get at the exact meaning of the sentence.
Nie rozumiem właściwego znaczenia tego zdania.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In any case, you may read the exact wording I used in my speech.
W każdym razie może pani przeczytać moje wystąpienie w dokładnym brzmieniu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The most blatant example is the different treatment - or to be more exact the lack of treatment - of out-of-court settlement mechanisms in the White Paper.
Najbardziej uderzającym przykładem jest odmienne podejście - a żeby być precyzyjniejszym: brak podejścia - w białej księdze do mechanizmów pozasądowego rozstrzygania sporów.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I agree that you cannot draw an exact parallel between the Arctic and the Antarctic - I agree with the Commissioner there.
Zgadzam się, że nie można nakreślić dokładnej paraleli między Arktyką a Antarktyką - w tym względzie zgadzam się panią komisarz.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

severe and unremitting in making demands: strict, demanding, stern
requiring precise accuracy: exigent, demanding
having complicated nutritional requirements; especially growing only in special artificial cultures: fastidious


dictionary extension
© dictionarist.com