fallacious ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
a. błędny, mylny, omylny, złudny, zwodniczy, wykrętny

Ví dụ câu

Before this, however, I consider it necessary to review the financial regulation sector that has proved not only fallacious but one of the main causes of the crisis.
Uważam jednak, że najpierw konieczne jest przeprowadzenie przeglądu w sektorze regulacji finansowej, który nie tylko okazał się być systemem wadliwym, ale również jedną z głównym przyczyn kryzysu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Once again, the report offers a fallacious solution to the technical and human problems associated with migration waves.
W sprawozdaniu po raz kolejny zaproponowano zwodnicze rozwiązanie technicznych i ludzkich problemów związanych z falami migracji.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

intended to deceive: dishonorable, fraudulent, dishonest, deceitful
containing or based on a fallacy: invalid, unsound
based on an incorrect or misleading notion or information: incorrect, wrong© dictionarist.com