fallaciousness ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. omyłka, błąd, złudność, zwodniczość

Từ đồng nghĩa

result of a fallacy or error in reasoning: invalidity, invalidness


© dictionarist.com