feast ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. uroczystość, biesiada, uczta, ława
v. ucztować, biesiadować, delektować, częstować

Ví dụ câu

I needed to attend to many jobs before the evening feast began.
Musiałam wykonać wiele prac przed rozpoczęciem wieczornej uczty.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Her lovely voice was a real feast to the ears.
Jej cudowny głos jest ucztą dla uszu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In Mexico, most small towns have a patron saint whose feast day is celebrated with great fanfare.
Większość małych miasteczek w Meksyku ma swojego świętego patrona, którego święto obchodzone jest z wielką pompą.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He made a speech at the wedding feast.
Wygłosił mowę podczas uroczystości weselnej.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It will also have a church at its base where weddings, christenings and religious services to mark the great Christian feasts will be celebrated.
W jej postumencie zlokalizowany zostanie również kościół, w którym odbywać się będą śluby, chrzciny i msze z okazji wielkich chrześcijańskich świąt.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Even now, monopoly groups in the tourist sector are preparing to feast among the ashes on the charred remains of our fire-ravaged country.
Już teraz grupy monopolistyczne w sektorze turystycznym przygotowują się do żerowania na zgliszczach naszego kraju-pogorzeliska.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Bulgaria is a Christian country and has no decrees on nationwide observance of Muslim feasts.
Bułgaria jest krajem chrześcijańskim i nie posiada żadnych dekretów dotyczących przestrzegania muzułmańskich świąt.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I think this has become a moveable feast, as has voting time in this Parliament.
Uważam, że stała się ona świętem ruchomym, tak jak głosowania w tym Parlamencie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. celebration: anniversary, carnival, banquet, carousal, ceremony, commemoration
2. banquet: spread, repast, barbecue
3. eat: stuff oneself
4. delight: gratify© dictionarist.com