go ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. ruch, życie, aktywność, energia, animusz, przedsięwzięcie, próba, kłopot
v. ujść, ubyć, chodzić, machać, pójść, obrócić się, iść, jeździć, pojechać, odwiedzać, polecieć, ciągnąć się, prowadzić dokądś, pracować, mijać, ustąpić, znikać, sięgać, odnieść się, stać się, zabierać się do, wleźć, wchodzić, zmieścić się, okrążać, obchodzić się, obyć się, zakładać się, uchodzić, ubywać, machnąć, odwiedzić, minąć, zniknąć
v. sięgnąć, stawać się, włazić, wejść, okrążyć, obywać się

go ở Tiếng Ba Lan

pron. him

Ví dụ câu

“Ebek,” Cleopatra called me over. “I want you to go with Tibby and help gather her things.”
„Ebeku” zawołała mnie Kleopatra „chcę, abyś poszedł z Tibby i pomógł jej zebrać rzeczy.”
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
After a few days in Madrid, where we visited the marvellous Prado Museum, because I love Art, but also the Santiago Bernabeu Stadium (because my son is a huge fan of soccer), we went to Barcelona.
Po kilku dniach w Madrycie, gdzie zwiedziliśmy wspaniałe Muzeum Prado, ponieważ kocham sztukę, ale także Stadion Santiago Bernabeu (bo mój syn jest wielkim fanem piłki nożnej), pojechaliśmy do Barcelony.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
All you need to do is buy some basic equipment or borrow some from your parents and you are good to go.
Wszystko, co potrzebujesz zrobić, to kupić trochę podstawowego wyposażenia lub pożyczyć trochę od swoich rodziców i możesz zaczynać.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Although there are literally hundreds of things you can do in London, Helen and her sister will probably be visiting a lot of different shops, because like Helen says, she’ll be living here for a long time yet and London isn’t going anywhere.
Mimo że są dosłownie setki rzeczy, które można robić w Londynie, Helen i jej siostra będą prawdopodobnie odwiedzać wiele różnych sklepów, ponieważ jak mówi Helen, będzie tu mieszkać jeszcze przez długi czas, a Londyn nigdzie nie idzie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
And from there, we went to a village in Asturias very close.
A stamtąd pojechaliśmy do wsi w bardzo bliskiej Asturii.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
As I was young and curious, I wanted to go there.
Ponieważ byłem młody i ciekawy, chciałem tam popłynąć.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
As you may imagine, at that moment I was looking forward to partying, but at the same time I thought… where the hell am I going?
Jak możecie sobie wyobrazić, w tamtym momencie czekałem na imprezowanie, ale w tym samym momencie pomyślałem… gdzie do cholery idę?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
At first I wanted to go to France.
Na początku chciałem pojechać do Francji.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Before having children, we went to Vietnam, South Africa, China…
Zanim mieliśmy dzieci, pojechaliśmy do Wietnamu, Południowej Afryki, Chin…
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
British kids are even going overseas to work in the long summer break.
Brytyjskie dzieci wyjeżdżają nawet za granicę, aby pracować podczas długiej letniej przerwy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
© dictionarist.com