habit ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. zwyczaj, przyzwyczajenie, nawyk, nałóg, obyczaj, habit zakonny, maniery, pokrój drzewa

Ví dụ câu

Greta has become one of my best friends since then, and thanks to her and her group of friends I got to know German habits from close up.
Greta stała się jedną z moich najlepszych przyjaciółek od tego czasu i dzięki niej i jej grupie przyjaciół poznałem niemieckie nawyki z bliska.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He was in the habit of taking a walk after supper.
Miał w zwyczaju wychodzić na spacer po kolacji.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They did away with the bad habit.
Pozbyli się złego nawyku.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
She has a habit of coughing before she speaks.
Ona ma nawyk odkasływania przed mówieniem.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I think that our living together has influenced your habits.
Myślę, że to że mieszkamy razem, wpłynęło na twoje nawyki.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Habit converts luxurious enjoyments into dull and daily necessities.
Nawyk zmienia luksusowe rozrywki w nudne, codzienne potrzeby.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Are you a creature of habit?
Czy masz jakieś nałogi?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Biting your fingernails is a bad habit.
Obgryzanie paznokci to zły zwyczaj.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I think you should change your eating habits.
Myślę, powinieneś zmienić nawyki żywieniowe.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Something you should know about me is that I'm a creature of habit.
Trzeba ci wiedzieć, że nie lubię zmieniać przyzwyczajeń.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. custom: convention, tradition, practice, manner, fashion, way, observance
2. inclination: routine, tendency, penchant, proclivity, bent, disposition
3. dress: clothes, garb, costume, rig, habiliment
4. obsession: fixation, addiction
5. clothe: attire, dress, garb, deck out, array, equip, rig© dictionarist.com