harsh ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
a. szorstki, chropawy, chrapliwy, niemiły, cierpki, opryskliwy, przykry, zgryźliwy, macoszy, ostry, kwaśny

Ví dụ câu

I don't want to say anything in a harsh tone at any time.
Nie chcę mówić nigdy niczego w ostrym tonie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The coming winter will be harsh.
Nadchodząca zima będzie surowa.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Our level of flexibility, our level of creativity, our ability to respond, to act and to look for compromises surely do not merit such harsh criticism.
Z pewnością nasz stopień elastyczności, nasz stopień kreatywności, nasza umiejętność reagowania, działania i szukania kompromisów nie zasługują na tak ostrą krytykę.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This is particularly important in the harsh reality of today's economic and financial crisis.
Jest to szczególnie ważne w trudnej rzeczywistości dzisiejszego kryzysu gospodarczego i finansowego.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They are not about dictatorial demands and harsh condemnations.
Dalekie są od despotycznych roszczeń i ostrego potępienia.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The results are extremely harsh, as we have seen on the coasts of Libya, and must make us consider the limited effectiveness of our policies.
Konsekwencje są zatrważające, co widzieliśmy na wybrzeżu Libii, i muszą skłonić nas do przemyślenia ograniczonej skuteczności naszych polityk.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This is currently the case in Slovakia, where the language law passed in 1995 and subjected at the time to harsh international criticism has now been revived.
Jest to przypadek Słowacji, gdzie ustawa językowa została przyjęta w 1995 r. i w owym czasie poddana została ostrej międzynarodowej krytyce, a teraz ponownie odżyła.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I cannot fail but come to the harsh conclusion that for some Europeans Tibet is closer than Moldova.
Nasuwa mi się cierpka konkluzja, że niektórym Europejczykom bliżej do Tybetu niż do Mołdawii.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The cuts proposed to the administrative support expenditure allowance, the administrative allowance for research and the agencies are particularly harsh.
Szczególnie surowe są proponowane cięcia w środkach na wydatki w ramach wsparcia administracyjnego, oraz w administracyjnych środkach na badania i na agencje.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Yet again this summer, we have been reminded of the harsh reality faced by migrants and asylum seekers facing persecution and fleeing poverty.
Tego lata ponownie przypomnieliśmy sobie o przykrej rzeczywistości, jakiej doświadczają migranci i osoby ubiegające się o azyl, uciekając przed prześladowaniami i ubóstwem.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

unpleasantly stern: rough, unpleasant
having an unusually harsh sound: loud
disagreeable to the senses: unpleasant
unkind or cruel or uncivil: rough, unkind
sharply disagreeable; rigorous: disagreeable, abrasive
severe: heavy
of textures that are rough to the touch or substances consisting of relatively large particles: gritty, granulose, plushy, plush-like, open, loose, grainy, large-grained, texture, granular, unsmooth, coarse, mealy, rough, coarse-grained, granulated, farinaceousdictionary extension
© dictionarist.com