low ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. ryk, nizina, niż, depresja
v. ryczeć, ryknąć
a. niski, nizinny, ordynarny, wulgarny, gruby, podły, marny, kiepski, płytki, szczupły, mały, cichy, basowy, zdeprymowany, świeży, słaby
adv. nisko, głęboko, skromnie, cicho, niskim głosem, świeżo, podle

low ở Tiếng Ba Lan

n. scanning, hunt, hunting, chase, fishing

Ví dụ câu

“Empty rooms always make me believe that I possess a deep voice,” said Meagle. He continued in a low, drawn-out voice. “To-moooorrow.”
„Puste pokoje zawsze sprawiają, że wierzę, że mam głęboki głos,” powiedział Meagle. Kontynuował niskim, przewlekłym głosem. „Juuuuu-trooooo.”
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
“Well, sir,” she said in a low voice, "you may have seen in the church, beside the altar, two figures."
„Cóż, proszę pana,” powiedziała cichym głosem, „prawdopodobnie widział pan w kościele, obok ołtarza, dwa posągi.”
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
She bent her head and spoke so low that she had to be told to repeat her answer: "I don't know."
Pochyliła głowę i mówiła tak cicho, że powiedziano jej, żeby powtórzyła swoją odpowiedź: „Nie wiem.”
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The airplane flew very low.
Samolot leciał bardzo nisko.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'm a little low on cash right now.
Mam teraz bardzo mało pieniędzy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
My hope is to give you good food for a low price.
Mam nadzieję, że dostarczę wam dobrej żywności za niską cenę.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Your battery power is low.
Masz słabą baterię.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Taro has a low boiling point.
Taro szybko się denerwuje.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He is always complaining about his low salary.
On zawsze narzeka na niską pensję.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This chair is too low for me.
To krzesło jest dla mnie za niskie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
© dictionarist.com