oscillate ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
v. drgać, oscylować, balansować, chodzić

Ví dụ câu

The next area is the unequal treatment of regions that oscillate between Objective 1 and Objective 2.
Kolejnym obszarem jest nierówne traktowanie regionów, które oscylują między Celem 1 a Celem 2.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
For historical, political and cultural reasons, this relationship has always oscillated between trust and suspicion, between attraction and repulsion.
Z przyczyn historycznych, politycznych i kulturowych, stosunki te zawsze oscylowały pomiędzy zaufaniem a podejrzliwością, pomiędzy przyciąganiem a odrzuceniem.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

fluctuate: sway, vacillate, wave, swing, bend, incline, lean


dictionary extension
© dictionarist.com