plain ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. równina, nizina, płaszczyzna
v. opłakiwać
a. zrozumiały, jasny, oczywisty, przystępny, wyraźny, zwyczajny, bezbarwny, niewymyślny, prosty, zwykły, nieładny, nieefektowny, niepokaźny, nieurodziwy, naturalny, gładki bez wzoru

Ví dụ câu

A nudnik who believes he's profound is even worse than just a plain nudnik.
Nudziarz wierzący w swoją głębię jest gorszy od nudziarza pospolitego.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The reason for this is plain.
Powód tego jest jasny.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We have a very small, plain house.
Mamy zwykły, bardzo mały dom.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The rain in Spain falls mainly on the plain.
W Hiszpanii pada głównie na równinach.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
So let us avoid being hypocritical, let us make it plain ...
Odrzućmy zatem hipokryzję, powiedzmy to sobie jasno...
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In plain language, that means that you want to force those who are sick to ask for permission before they go to the doctor, at least if they do so in another EU Member State.
W zwykłym języku oznacza to, że chcecie zmusić chorych do proszenia o zgodę, zanim pójdą do lekarza, przynajmniej jeżeli robią to w innym państwie członkowskim.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I can imagine that the relevant negotiations with the Member States were not always plain sailing.
Mogę sobie jedynie wyobrazić, iż negocjacje z państwami członkowskimi nie zawsze były bułką z masłem.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This exemption is proposed to tackle a crisis that is plain for all to see and which we have discussed many times.
Ma to na celu wyłączenie zaradzenie kryzysowi, który jest dla wszystkich oczywisty i o którym dyskutowaliśmy wiele razy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
There has also been - I am sorry to say - the failure of the Lisbon Strategy, as is plain to see today.
Z przykrością wspomnieć muszę także o porażce strategii lizbońskiej, która dziś jest ewidentna.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Moreover, contract terms should be drafted in plain and intelligible language.
Ponadto warunki umowne powinny być wyrażone prostym i zrozumiałym językiem.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. direct: downright, sheer, transparent
2. obvious: apparent, clear, distinct, evident, intelligible, lucid, manifest
3. honest: artless, blunt, candid, direct, frank, guileless, ingenuous
4. simple: frugal, discreet, homely, dry, homey, unadorned, unpretentious
5. unattractive: homely, unbeautiful, ugly
6. ordinary: common, commonplace
7. level: even, flat, plane, smooth
8. prairie: level, expanse, plateau, mesa© dictionarist.com