production ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. produkcja, fabrykat, wytwórczość, wydobycie, wyrób, wyprodukowanie, wytworzenie, wytwarzanie, fabrykacja, produkowanie, wyrabianie, inscenizacja, wystawienie, twór, utwór, tworzenie, twórczość, rodzenie, płodzenie
a. produkcyjny

Ví dụ câu

They want to increase food production by growing new kinds of rice.
Chcą zwiększyć produkcję żywności wprowadzając nowe gatunki ryżu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Is early medieval glass production a continuation of Roman glass technology?
Czy wczesnośredniowieczne hutnictwo szkła stanowiło kontynuację szklarskiej technologii Rzymian?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Production at this factory has increased by 20%.
Produkcja w tej fabryce wzrosła o 20%
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
That would lead to the production of more carbon dioxide, the main gas responsible for global warming.
Doprowadziłoby to do zwiększenia emisji dwutlenku węgla, gazu w głównej mierze odpowiedzialnego za globalne ocieplenie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
According to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.
Według szacowań, produkcja stali osiągnie w tym roku 100 milionów ton.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He put forward a plan for improving the rate of production.
Przedstawił plan podniesienia produkcji.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Car production in that year reached a record 10 million vehicles.
Produkcja samochodów w tamtym roku wyniosła rekordowe 10 milionów pojazdów.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We have cut back production by 20%.
Ograniczyliśmy produkcję o 20%.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He told me to cut down the cost of its production.
Kazał mi ograniczyć koszty życia.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

the act or process of producing something: steel production, rainmaking, devising, human activity, human action, fashioning, canalisation, foliation, act, growing, making, deed, canalization
a presentation for the stage or screen or radio or television: staging, coup de theatre, presentation, theatrical production
an artifact that has been created by someone or some process: flick, picture show, work, brainchild, creation, outturn, paper, spin-off, film, movie, turnery, end product, motion-picture show, by-product, picture, product, pic, piece of work, volume, moving-picture show, fruit, turnout, inspiration, motion picture, job, yield, deliverable, magazine, byproduct, newspaper, output, book, moving picture
(law) the act of exhibiting in a court of law: exhibition
a display that is exaggerated or unduly complicated: display


© dictionarist.com