public ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. publiczność, społeczeństwo, publika
a. publiczny, powszechny, obywatelski, społeczny, jawny, urzędowy

Ví dụ câu

And to our surprise, there is no public transport system with such a frequency and variety as in Spain.
I ku naszemu zdziwieniu, nie istnieje żaden system publicznego transportu o takiej częstotliwości i różnorodności co w Hiszpanii.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This was the present that pleased the lady the most, the woman said. Later on, it was shown at the trial, and amazed the judges and public as a curious and valuable jewel.
To był prezent, który spodobał się damie najbardziej, powiedziała kobieta. Później był on pokazany podczas procesu i zdumiał sędziów i publiczność jako ciekawy i wartościowy klejnot.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We consider it the citizens' legitimate right to have public libraries.
Biblioteki publiczne uznajemy za podstawowe prawo obywatelskie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He was accused of squandering public funds.
On został oskarżony o roztrwonienie publicznych funduszy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Don't make a scene in such a public place.
Nie rób sceny w publicznym miejscu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
How many specimens can the public see at the Smithsonian Institution?
Ile okazów można oglądać w Smithsonian Institution?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Have you ever sung in public?
Śpiewałeś kiedyś publicznie?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is difficult to speak in public.
Trudno jest mówić publicznie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Richard Nixon dropped from public attention.
Nixon zniknął z widoku.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Amnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
Amnesty International często organizuje publiczne protesty wspierające więźniów politycznych.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

not private; open to or concerning the people as a whole: unexclusive, in the public eye, state-supported, national, exoteric, semipublic, unrestricted, overt, open
an advertising campaign intended to improve public relations: ad campaign, ad blitz, advertising campaign
showing unselfish interest in the public welfare: unselfish
a company that performs a public service; subject to government regulation: water company, telephone company, phone service, gas company, bus company, service, public utility company, bus service, phone company, light company, telco, electric company, waterworks, public utility, power service, telephone service, gas service, power company, utility
people in general considered as a whole: people, populace, admass, audience, world
affecting the people or community as a whole: common
a body of people sharing some common interest: body© dictionarist.com