punch ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. dziurkacz, dziurkarka, punktak, stempel, wykrojnik, uderzenie pięścią, krzepa {sl.}, krępy człowiek, kułak, kuks, poncz
v. dziurkować, przedziurkować, podbić kartę obecności, pięść: uderzać pięścią, pięść: uderzyć pięścią, huknąć, kuksać, łomotać

Ví dụ câu

This happens when a person tries to hurt another person through punching, hitting, and kicking.
Dzieje się, gdy osoba próbuje zranić inną osobę poprzez uderzanie, bicie i kopanie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I was just wondering how it would feel to be punched in the stomach.
Zastanawiałem się, jak to jest oberwać cios w brzuch.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I would like to punch Tom in the head.
Mam ochotę walnąć Toma w łeb.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Who punched you?
Kto cię uderzył?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I punched Tom in the face.
Uderzyłem Toma w twarz.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tom punched John in the stomach.
Tom uderzył Johna w żołądek.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
If I was Tom, I would've punched Mary in the face.
Na miejscu Toma, uderzyłbym Mary w twarz.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Why did you punch Tom?
Czemu uderzyłeś Tom'a?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
If I were Tom, I would've punched Mary in the face.
Na miejscu Toma, uderzyłbym Mary w twarz.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
However, because it is still divided, Europe is unable to punch its full weight.
Wciąż podzielona Europa nie może jednak wykorzystać swojego pełnego znaczenia gospodarczego.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. strike: hit, beat, box, sock, slug, knock, cuff
2. blow: jab, knock, cuff, sock, thrust, stroke, thump
3. perforate: pierce, puncture, penetrate, bore, hole, riddledictionary extension
© dictionarist.com